Мария Петрова

Блог

Писания и приказки на всякакви теми

История с ламя

Какво се случва, когато една ламя бере златни ябълки? Приказка! Участват ловецът Харалампи (задочно), Червената Шапчица, Вълкът и Заекът Ричард лъвското сърце.

Read full post

Какво повече?

Севда сгъна внимателно червената кърпа на бели точки. Пропусна мелодраматичната въздишка и решително дръпна ципа на пътната чанта. После, излезе през прага. Заключи без много, много да гледа вратата.

Read full post

Морков

Мислеха си, че е глух. И с времето спряха да си мерят приказките край него – все пак, нали не чуваше. И Морков чу много неща, които не бяха предназначени за рижите му ушаци.

Read full post

Зимникът!

Той отдавна не изглеждаше като уютен хобитски килер, пълен с домашни благинки. Редичките буркани хванаха не просто паяжини, а плътни къдели, старото сито ръждяса, а метлите се разпаднаха на прах. Мишоците превзеха зимника.

Read full post

Силата на живота

Някога спретнатият зелен плет така беше стегнал оградата в прегръдките си, че от грижа я беше прекършил. Невиждал градинска ножица от векове, беше подивял изцяло и захвърлил всякакво приличие, пъчеше бодли и възлести клони. Зад него жълтееше къща.

Read full post